Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY

Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” organizowany jest od 2005 r. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetki Agnieszki Osieckiej wśród młodzieży, a także zachęcenie jej do śpiewania piosenki z tekstem o wysokich walorach artystycznych.
W konkursie biorą udział wokaliści w wieku 12 – 24 lata: kategoria I 12 -15 lat, kategoria II 16 - 24 lat. W konkursie uczestniczą soliści. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki Osieckiej. Laureaci konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie Laureatów, który odbywa się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury z udziałem zaproszonych gości, sponsorów, wokalistów i ich opiekunów w dniu konkursu. Oceny wykonawców dokonuje jury powołane przez organizatora konkursu według kryteriów: interpretacja, sposób i ekspresja wykonania w odniesieniu do treści, ogólne wrażenie sceniczne. Organizator zachęca uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenki.

Patronat honorowy nad konkursem każdego roku sprawuje Fundacja im. Agnieszki Osieckiej "Okularnicy".

logo.jpeg

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, powołana przez córkę poetki, Agatę Passent, opiekuje się spuścizną Agnieszki Osieckiej i stara się w swoich projektach w sposób twórczy i konsekwentny nawiązywać do działań swej patronki.

Agnieszka Osiecka pozostawiła ogromny dorobek literacki oraz prywatne archiwum, stanowiące rodzaj kroniki epoki, w której żyła. Fundacja zajmuje się porządkowaniem i poszerzaniem tego archiwum, popularyzowaniem twórczości poetki oraz dbaniem o ochronę jej praw autorskich i dobrego imienia.

Fundacja pragnie inicjować wznawianie jej książek, sztuk teatralnych, poezji i piosenek. Organizować festiwale i konkursy. Celem i marzeniem twórców, członków i wolontariuszy fundacji jest stworzenie placówki, która wspiera ludzi wrażliwych, i wymagających intelektualnie, pragnących się rozwijać – jednym słowem – "Okularników" poszukujących dobrej literatury i muzyki, potrafiących dyskutować, ale także słuchać w skupieniu, ludzi, którzy podobnie jak fundacja nie zamierzają brać udziału "w wyścigu szczurów". Chcemy wpływać na kształtowanie i popularyzację edukacji artystycznej.

Oczekujemy na współpracę i pomoc ze strony wszystkich tych, którym z nami jest po drodze bez względu na sympatie polityczne, profesję i miejsce zamieszkania. Tych, którzy noszą okulary i tych, których wzrok nie zawodzi...

Strona internetowa http://okularnicy.org.pl/

Wersja XML