Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mały Karpik 2011 - regulamin

REGULAMIN KONKURSU „MAŁY KARPIK 2011”

Organizatorzy:

- Polskie Towarzystwo Rybackie
- Ośrodek Kultury w Niemodlinie
- Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna

Cele i zadania konkursu:

- Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
- tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach plastycznych,
- poszukiwanie nowych talentów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 30 września na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Reja 1
49-100 Niemodlin
Tel./fax: 77 4606 096
E-mail: ok@niemodlin.pl

UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy Niemodlin oraz z Gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6

Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.

Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna).

Format A4.

Papier sztywny- brystol, blok techniczny, tektura.

Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania lub szkoły).

UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.

Ocena:

Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników.

Kryteria oceny:
- technika wykonania
- pomysł
- kompozycja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2011 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Niemodline: www.okniemodlin.org.
Zwycięzcy i laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu listownie.


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Rybackie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna
 

Wersja XML