Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dożynki w Szydłowcu Śląskim

Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się korowodem. Przed odnowioną na zewnątrz świątynią witał przybyłe delegacje sołectw ks. Jerzy Chyłek, przyjmując i całując chleb przyniesiony przez gospodarza dożynek - burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza. - Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest wasza praca, z której my chętnie korzystamy każdego dnia. Chcemy Bogu – Gospodarzowi całej ziemi - podziękować tą mszą świętą – witał rolników i gości ks. proboszcz i zapraszał na dziękczynną mszę za zebrane plony i w intencji rolników. W udekorowanym dożynkowo kościele złożono na ołtarzu przyniesione chleby, a proboszcz Grabina Tomasz Malicki homilię poświecił wdzięczności. Po mszy przed kościołem na wychodzących czekały słodkie wypieki, którymi częstowały dzieci i młodzież z Szydłowca.
 
Dalsza część dożynkowych uroczystości miała miejsce na przygotowanym naprzeciw kościoła polu, na którym witano kolejno wchodzące reprezentacje sołectw oraz ustawiono korony żniwne. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się  przekazaniem chleba gospodarzowi dożynek, burmistrzowi Niemodlina - Mamy zaszczyt przekazać panu, szanowny gospodarzu, bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, który jest dowodem ciężkiej pracy i wysiłku społeczności rolniczej, a także symbolem przywiązania do narodowej tradycji. Jest on także nadzieją na solidarność wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że będzie dzielony sprawiedliwie i wystarczy go dla wszystkich – powiedzieli starostowie dożynek Małgorzata Butrym i Bogdan Judasz z Szydłowca, reprezentujący rolniczą społeczność niemodlińskiej gminy.
 
- Cieszę się ogromnie, że piękny dożynkowy zwyczaj jest pielęgnowany w naszej gminie. Drodzy rolnicy, dziękuję za wasz trud, za ciężką pracę wykonywaną bez względu na porę dnia i nocy. Dziękuję za chleb, za umiłowanie ziemi, za szacunek dla tradycji, polską gościnność i kulturę – powiedział Mirosław Stankiewicz. Następnie, wraz ze starostami,  częstował dożynkowym chlebem.
 
Tradycyjnie odbyły się konkursy dożynkowe: konkurs koron żniwnych, „żywych obrazów” oraz konkurs na najładniej udekorowane gospodarstwa. Pierwsze miejsce w konkursie koron żniwnych przypadło wsi Magnuszowice. Drugie miejsce zajęła korona z Grabina, natomiast miejsce trzecie wywalczyła Krasna Góra. W konkurencji „żywe obrazy” zwycięstwo przypadło Molestowicom za ciekawy pomysł przebrania się w staropolskie stroje i nawiązania do Rejowskich postaci pana, wójta i plebana. - Mikołaj Rej nie może się nadziwić w niebie, że pan, wójt i pleban stoją obok siebie. Że zaniechali ponad pięćsetletniej kłótni, a nawet prawią sobie miłe słówka. A pomogła im w tym molestowicka gruszkówka! – recytowała „szlachcianka” Jadwiga Kutyła. Drugie miejsce w kategorii „żywych obrazów” zajęły Rzędziwojowice, a trzecie Lipno. Najładniej udekorowanymi gospodarstwami zostały posesje: Państwa Kuba, Państwa Chmiest oraz Państwa Jagiełło.
 
Organizatorami święta plonów byli: burmistrz Niemodlina, sołtys i rada sołecka Szydłowca Śląskiego oraz Ośrodek Kultury w Niemodlinie. - Przygotowania do dożynek trwały od dwóch miesięcy, ale pełną parą od czwartku. Na początku było trochę trudno, ale jak ludzie zobaczyli, że coś się dzieje, to chętnie włączyli się do pracy: sprzątali wieś i posesje, niektórzy malowali domy, wymieniali płoty, pomagali przy koronie. Jestem dumna z mieszkańców Szydłowca – powiedziała sołtyska Bernarda Jagiełło.
 
Okazją do wspólnej zabawy był przygotowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie program artystyczny. Na plenerowej scenie wystąpiły Graczanki, Janusz Tekiela, a także zespół Piaty bieg. Do wesołej biesiady, tańca i śpiewów zapraszała Kabaretowa Grupa Biesiadna, a do późnej nocy bawił duet Miraż. W czasie występów zlicytowano dwa zdjęcia na płótnie, tym samym zasilając konto remontu wnętrza kościoła w Szydłowcu Śląskim.
 
Tegoroczne dożynki odbyły się dzięki przyjaznym partnerom, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Byli nimi:
Rajmund Wocka i Fermy Drobiu 
Bronisław Haładus, Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe Rapex Grabin 
Zbigniew Kosterkiewicz i RSP Wydrowice 
Marek Adamus i Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Jan Oleksa i PSS Społem Niemodlin
 
Więcej zdjęć w zakładce Galeria zdjęć.
 
 
Brak opisu obrazka
 
Wersja XML