Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praca Franciszka Meszczyńskiego (lat 7) z sekcji plastycznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie na wystawie w Tychach

Na wystawie w Tychach!!!

Praca Franciszka Meszczyńskiego (lat 7) z sekcji plastycznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej organizowanej przez MDK Tychy z okazji XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy Dumni z Polski.” Serdecznie gratulujemy uczestnikowi konkursu oraz instruktorowi - Michałowi Graczykowi.

Praca konkursowa Franciszka Meszczyńskiego.

Franciszek Meszczyński.jpeg

Wersja XML