Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik zajęć artystycznych Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Cennik zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej obowiązujący od 1 września 2022 r.

Zajęcia nauki gry na gitarze klasycznej

60 złotych za 45 minut zajęć

Zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie

50 złotych za 30 minut zajęć

Zajęcia taneczne (Rytmix)        

80 złotych za miesiąc

Studio Piosenki             

50 złotych za miesiąc

Zajęcia plastyczne        

30 złotych za miesiąc

Rękodzieło:

dzieci i młodzież

dorośli

 

30 złotych za miesiąc

40 złotych za miesiąc

Gimnastyka dorośli 50+ 

20 złotych – zajęcia 1 x w tygodniu – 45 minut zajęć

Gimnastyka dorośli 50+ 

40 złotych – zajęcia 2 x w tygodniu – 45 minut zajęć

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego, może dokonać zwolnienia z części lub całości odpłatności za zajęcia. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzje są ostateczne.

Wpłaty należy regulować „z góry" do 15-go każdego miesiąca przelewem 

Nr konta: 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001

Nazwa: Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, miesiąc

Wersja XML