Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik zajęć artystycznych Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Cennik zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury   w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej:

Zajęcia nauki gry na gitarze klasycznej

45 złotych za 45 minut zajęć

Zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, saksofonie

40 złotych za 30 minut zajęć

Zajęcia nauki gry na perkusji i gitarze basowej

45 zł za 45 minut zajęć

Zajęcia taneczne (Rytmix)        

60 złotych za miesiąc

Studio Piosenki             

30 złotych za miesiąc

Zajęcia plastyczne        

20 złotych za miesiąc

Rękodzieło

20 złotych za miesiąc

Gimnastyka dla seniorów

15 złotych za miesiąc - zajęcia jeden raz w tygodniu

Gimnastyka dla seniorów

30 złotych za miesiąc - zajęcia dwa razy w tygodniu

Ustala się, że ceny opłat za zajęcia dla posiadaczy Niemodlińskiej Karty Rodziny przysługującej rodzinom, rodzinom zastępczym, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych z przynajmniej trójką dzieci, którzy mieszkają na terenie Gminy Niemodlin oraz Karty Dużej Rodziny wynoszą:

Zajęcia nauki gry na gitarze  klasycznej

35 złotych za 45 minut zajęć

Zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, saksofonie

30 zł za 30 minut zajęć

Zajęcia nauki gry na perkusji i gitarze basowej

35 zł za 45 minut zajęć

Zajęcia taneczne (Rytmix)     

40 złotych za miesiąc

Studio Piosenki             

20 złotych za miesiąc

Zajęcia plastyczne        

10 złotych za miesiąc

Rękodzieło

10 złotych za miesiąc

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie, na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego zawierającego uzasadnienie, może dokonać zwolnienia z części lub całości odpłatności za zajęcia. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzje są ostateczne.

Cennik obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. do odwołania.

Wpłaty należy regulować do 15-go każdego miesiąca "z góry" przelewem na konto nr 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 (BS w Namysłowie Oddz. Niemodlin). W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć i zajęć.

Wersja XML