Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za zajęcia za marzec, kwiecień, maj - informacja

Z dniem 25 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem epidemii w całym kraju i odwołaniem zajęć artystycznych prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej od dn. 12 marca br., wprowadza się następujące opłaty za zajęcia:
1) Opłaty za zajęcia – miesiąc marzec:
- zajęcia instrumentalne – wpłata za odbyte zajęcia zgodnie z planem zajęć
- zajęcia taneczne – pełna opłata
- zajęcia wokalne – zwolnienie z opłaty 
- zajęcia plastyczne – pełna opłata

2) Opłaty za zajęcia - miesiąc kwiecień, maj:
- całkowite zwolnienie z opłat za zajęcia: taneczne, plastyczne, wokalne
- opłata za zajęcia instrumentalne – wpłata za odbyte zajęcia w kwietniu i maju

Wersja XML