Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej – wyniki

Na konkurs wpłynęły 44 prace ze szkół powiatu opolskiego. Jury podczas obrad w dniu 4 października 2019 r., w składzie: Zbigniew Woźniak - przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Katarzyna Paszula, Małgorzata Bialik, ustaliło, co następuje:

Grand Prix – Nagroda Starosty Opolskiego
Rafał Świtała – PSP w Ligocie Turawskiej

 

Nagrody kategoria kl. VII-VIII
1. Maja Prządo – PSP w Ligocie Turawskiej
2. Nikola Przybylla – PSP w Komprachcicach
3. Agnieszka Hocwik - PSP w Ligocie Turawskiej

Wyróżnień nie przyznano

Kategorii szkół ponadpodstawowych nie rozstrzygnięto. Nagrody laureatom zostaną wysłane pocztą.

Grand Prix.jpeg

Wersja XML