Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na operację wyposażenia Ośrodka Kultury w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru

Brak opisu obrazka

30 sierpnia 2018 r. dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula podpisała umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru”. Kwota dofinansowania pozyskana przez Ośrodek Kultury w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze” wynosi 100.664,00 zł.

Projekt Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru, którego celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD "Opolszczyzna", jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. Kwota dofinansowania projektu wynosi 100 664 złotych.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML