Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb 2018

logotypy PO Ryby.jpeg

 

Regulamin X Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb

 

1. Cele i zadania konkursu

Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb w Polsce i Czechach.

2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy potrawy, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 30 października 2018 (nr tel. 774606096) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb w dniu 17 listopada 2018 roku do godz. 19.00 do Ośrodka Kultury w Niemodlinie (ul. M. Reja 1).

3. Ocena

Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

4. Kryteria oceny

Oryginalność, smak potrawy, związek z danym regionem, estetyka.

5. Nagrody
Nagrodami w konkursie są: Grand Prix – nagroda rzeczowa o wartości ponad 700 zł oraz trzy nagrody główne – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez siebie formie lub wysokości. Nagrody zostaną wręczone w dniu 17 listopada br. po ogłoszeniu wyników konkursu.

PDFRegulamin PL-CZ konkursu kulinarnego 2018.pdf (160,78KB)

KOnkurs kulinarny logo.png

 

Wersja XML