Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty społeczne „Mediacja bliżej Ciebie – bo siłą jest dialog”, wtorek 10 października 2017, godz. 16.00

Fundacja Mediatio przystępuje do realizacji drugiego etapu projektu współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Siłą jest dialog”, jakim są warsztaty społeczne „Mediacja bliżej Ciebie – bo siłą jest dialog”. Celem warsztatów jest przedstawienie mediacji, jako narzędzia wspierającego budowanie dialogu społecznego i alternatywną metodę rozwiązywania sporów. Ciekawy i przystępny sposób prezentacji pozwoli poznać m.in.:
·         Zastosowanie mediacji w praktyce
·         Korzyści wynikające z mediacji
·         Zasady mediacji   
·         Możliwości skorzystania z mediacji

Ponadto przygotowaliśmy filmy edukacyjne, a każdy uczestnik otrzyma przygotowany przez nas Elementarz Mediacji. Projekt „Siłą jest dialog” to nowatorskie w skali Opolszczyzny przedsięwzięcie, propagujące alternatywne metody rozwiązywania sporów w postaci mediacji. Cele realizacji projektu to m.in.::upowszechnienie rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach życia społecznego na drodze dialogu, upowszechnienie nawyku i umiejętności prowadzenia dialogu, debaty dla odrębności celów, poglądów i potrzeb w poszukiwaniu dobra wspólnego.

Więcej inf. na stronie http://mediatio.org/o-nas/projekty-i-programy/projekt-sila-jest-dialog/

program.jpeg

 

Wersja XML